Ξενοδοχείο Acro Wellness

Ξενοδοχείο Acro Wellness

Ολοκληρώνεται η τελική φάση κατασκευής του Ξενοδοχείου Acro Wellness στην Αγία Πελάγια στο Ηράκλειο Κρήτης. Ένα νέο περιβαλλοντικά βιώσιμο ξενοδοχείο που έχει επιφέρει σημαντικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις στη δομή του, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμά του...