Συνεργασία Τεχνικής Εταιρίας ΖΕΥΞΗ με την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

Συνεργασία Τεχνικής Εταιρίας ΖΕΥΞΗ με την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

Η στενή συνεργασία της Τεχνικής Εταιρίας ΖΕΥΞΗ με την μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων SUPER MARKETS στην Ελλάδα τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε. σε επίπεδό νεών κατασκευών , ανακινήσεών και συντηρήσεων έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.   Ανακαίνιση...