Υπηρεσίες

Κάθε έργο είναι για μας ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο δραστηριοτήτων για τη βέλτιστη χρήση των πόρων (χρόνος, χρήματα, άνθρωποι, υλικά, μηχανήματα, ενέργεια, χώρος κ.α.), με στόχο πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και προδιαγραφές κάθε έργου και τις ειδικές απαιτήσεις του εργοδότη.

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε, κατά περίπτωση, υπηρεσίες όπως:

Ανάλυση - Μελέτη

H τεχνική εταιρία ΖΕΥΞΗ διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό έργων και στην εκπόνηση όλων των μελετών που σχετίζονται με την Κατασκευή. Μπορεί να σας δώσει προτάσεις και ιδέες για τη γρήγορη και λειτουργική χρήση του χώρου σας, ώστε να καλύψει πλήρως τις νέες ανάγκες σας. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό παρεμβάσεων που ταιριάζουν απολύτως στο γούστο και στο στυλ σας η τον εναρμονισμό με τις σύγχρονες τάσεις κατασκευών και το πιο σημαντικό είναι ότι, μπορεί να αναλάβει όλες τις αδειοδοτήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες, που κάθε φορά απαιτούνται από το θεσμικό πλαίσιο.

Κατασκευή – Επίβλεψη - Διαχείριση έργου

Κατά την κατασκευή μπορούμε να εφαρμόσουμε συνδυαστικές τεχνικές για να επιλύσουμε πλήθος τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν σε ένα κατασκευαστικό έργο που συνήθως είναι, ο ανεπαρκής διαθέσιμος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών, ο συγκεκριμένος διαθέσιμος προϋπολογισμός, η ερευνά αγοράς υλικών – υπηρεσιών , η αδυναμία του πελάτη να παρακολουθεί ο ίδιος τις εξελίξεις του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεων και γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται και άλλα.

Τεχνικός Σύμβουλός

Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε και πολλές συμπληρωματικές υπηρεσίες, πριν και μετά την υλοποίηση, όπως η συμβουλή μας για πιθανή εξεύρεση χρηματοδότησης ή επιχορηγήσεων, καθώς η παροχή υπηρεσιών , τεχνικών προδιαγραφών , ερευνά αγοράς κ.α.

Συντηρήσεις Κτιρίων και Κατασκευών

Η τεχνική εταιρία ΖΕΥΞΗ δραστηριοποιείται και στον κλάδο της Κτιριακής Συντήρησης (Facility Management). Κάνοντας χρήση της γνώσης και της εμπειρίας της στην κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης Κτιριακών Εγκαταστάσεων.

Η γκάμα προσφέρει υπηρεσίες όπως στο φάσμα των περιοδικών – προληπτικών συντηρήσεων σε ένα εύρη φάσμα κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών όπως :

Συντήρηση υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης, Η/Μ εξοπλισμού (κλιματισμού – θέρμανσης, ενέργειας, πυρόσβεσης), συστημάτων αυτοματισμού, έργα τηλεπικοινωνίων ,συντήρηση κελύφους – δομικών στοιχείων όπως αποκατάσταση μονώσεων, ελαιοχρωματισμοί, αποκαταστάσεις φθορών κ.α.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Τηλέφωνο

+30 2810 316633

Διεύθυνση

Μονής Γωνίας 51
Ηράκλειο – Κρήτη
ΤΚ 71307