Συνεργασία Τεχνικής Εταιρίας ΖΕΥΞΗ με την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

Συντάκτης: [email protected]

24/01/2019

Η στενή συνεργασία της Τεχνικής Εταιρίας ΖΕΥΞΗ με την μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων SUPER MARKETS στην Ελλάδα τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε. σε επίπεδό νεών κατασκευών , ανακινήσεών και συντηρήσεων έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Ανακαίνιση καταστήματος  Κνωσού Ηράκλειο

Ανακαίνιση καταστήματος  Αγ. Νικολάου Κρήτης.

Ανακαίνιση υπόγειου Parking

Ανακαίνιση καταστήματος Χανιά.

Ανακαίνιση καταστήματος Ιερολοχιτών Ηράκλειο.