Ξενοδοχείο Acro Wellness

Συντάκτης: [email protected]

02/03/2021

Ολοκληρώνεται η τελική φάση κατασκευής του Ξενοδοχείου Acro Wellness στην Αγία Πελάγια στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ένα νέο περιβαλλοντικά βιώσιμο ξενοδοχείο που έχει επιφέρει σημαντικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις στη δομή του, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμά του στο φυσικό περιβάλλον.