Εταιρικό Προφίλ

Η τεχνική εταιρία ΖΕΥΞΗ συστήθηκε το 2005, με σκοπό την μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. Έχοντας στο δυναμικό της εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς , διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις για την μελέτη, την σύνταξη προϋπολογισμού, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση κατασκευής και την υποστήριξη σε πάσης φύσεως έργα.

Το φάσμα της εταιρίας περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων έχοντας ως στόχο την τήρηση του κόστους προϋπολογισμού, την πιστή ακολουθία των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής και ασφάλειας μέσα στα αυστηρά πλαίσια του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης του εκάστοτε έργου.

Aναφορικά με το πεδίο εφαρμογών της εταιρίας, έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε εξειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές στοχεύοντας σε νέες τεχνολογίες με απώτερο σκοπό την ενεργειακή βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Τηλέφωνο

+30 2810 316633

Διεύθυνση

Μονής Γωνίας 51
Ηράκλειο – Κρήτη
ΤΚ 71307