Λίγα λόγια για εμάς

Η τεχνική εταιρία Ζεύξη συστήθηκε το 2005, με σκοπό την σχεδίαση και κατασκευή ιδιωτικών έργων.
Έχοντας στο δυναμικό της εξειδικευμένους μηχανικούς, διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις
για την μελέτη, την σύνταξη προϋπολογισμού, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση κατασκευής και την υποστήριξη
σε πάσης φύσεως έργα, τα οποία θα αναβαθμίζουν το περιβάλλον, και θα προάγουν το βιοτικό επίπεδο των
ανθρώπων που κινούνται ή διαμένουν σε αυτά.

Αρχικά η εταιρία ξεκίνησε με κατασκευές στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης και στην συνέχεια επεκτάθηκε
σε όλη την Κρήτη και σε νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, αναπτύσσοντας συνεργασίες με τοπικούς
συνεργάτες για αμεσότητα ως προς τον τελικό πελάτη και γνώση των εκάστοτε ειδικών συνθηκών που αφορούν
την κάθε περιοχή εφαρμογής.

Το φάσμα της εταιρίας περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση κτιριακών
εγκαταστάσεων έχοντας ως στόχο την τήρηση του κόστους προϋπολογισμού, την πιστή ακολουθία των τεχνικών προδιαγραφών
κατασκευής και ασφάλειας μέσα στα αυστηρά πλαίσια του προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης του εκάστοτε έργου.

Αναφορικά με το πεδίο εφαρμογών της εταιρίας, έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε εξειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές
εφαρμογές στοχεύοντας σε νέες τεχνολογίες με απώτερο σκοπό την ενεργειακή βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων
και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το πεδίο εφαρμογών της εταιρίας περιλαμβάνει :

• Μελέτη αδειοδότησης – εφαρμογής οικιών και επαγγελματικών χώρων.
• Κατασκευή και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι».
• Εφαρμογές νέων τεχνολογιών σε υφιστάμενες και νέες κατασκευές.
• Ενεργειακή βελτίωση κτιρίων.